परवाज़ सदस्य

जिला मजिस्ट्रेट

श्रीहरि प्रताप शाही, आईएएस

पुलिस अधीक्षक

श्री देवेन्द्र नाथ

संयुक्त मजिस्ट्रेट

अन्नपूर्णा गर्ग

संयुक्त मजिस्ट्रेट

विपिन कुमार जैन